Convenția Română Penticostală din USA și Canada

 

Convenția Română Penticostală din S.U.A. și Canada există:

 • Pentru a glorifica pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul universului
 • Pentru a proclama dumnezeirea Domnului nostru Isus Christos, Mântuitorul lumii
 • Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viața Bisericii

Convenția Română Penticostală din S.U.A și Canada:

 • Promovează închinarea în toate formele ei biblice
 • Încurajează părtășia frățească
 • Motivează credincioșii pentru o trăire sfântă
 • Mobilizează bisericile pentru implicarea în evanghelizarea lumii
 • Cheamă și pregătește tânăra generație pentru lucrarea de slujire
 • Veghează la păstrarea valorilor iudeo-creștine ale familiei
 • Păstrează identitatea și specificul penticostal al credinței noastre
 • Întreține relații frățești cu organizații penticostale de pretutindeni

Codul Etico – Moral

Pentru slujirea în cadrul Conventiei, participanții trebuie:

 • Să aibă o bună mărturie spirituală și morală din partea pastorului și bisericii pe care o reprezintă
 • Să se conformeze cerințelor organizatorilor Convenției
 • Să manifeste o atitudine de smerenie, reverență față de Domnul și respect față de toți
 • Să aibă o ținută modestă și decentă, potrivită cu statutul de Templu al lui Dumnezeu (1 Cor. 3:16)
 • Să aducă laudă Domnului Isus, să zidească Trupul lui Hristos și să contribuie la mântuirea celor ce nu-l cunosc pe Domnul

Pastorii vor participa la Conferințele Pastorale și la Convenții, și vor încuraja bisericile (credincioșii) pe care le păstoresc să participe la Convenții. Detaliile specifice vor fi comunicate de biserica organizatoare.

Bisericile locale din metropola unde are loc Convenția sunt invitate să își suspende activitățile obișnuite (servicii divine) și să participe la Convenție, sprijinind astfel biserica organizatoare.