Mission Statement

Updated: 2023
Convenția Română Penticostală din S.U.A. și Canada si Convențiilor ei de Tineret există
 • Pentru a glorifica pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul universului
 • Pentru a proclama dumnezeirea Domnului nostru Isus Christos, Mântuitorul lumii
 • Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viața Bisericii
Convenția Română Penticostală din S.U.A și Canada și Conventiilor ei de Tineret:
 • Promovează închinarea în toate formele ei biblice.
 • Încurajează părtășia frățească.
 • Motivează credincioșii pentru o trăire sfântă.
 • Mobilizează bisericile pentru implicarea în evanghelizarea lumii.
 • Cheamă, pregătește si implica tânăra generație pentru lucrarea de slujire
 • Apara valorile biblice ale familiei
 • Păstrează identitatea și valorile crestin-penticostale ale credinței noastre, in contextul romano-american
 • Cultiva relații frățești cu organizații evanghelice, in limitele compatibilitatii doctrinare
Codul Etico – Moral pentru slujirea în cadrul Convenției și Convențiilor ei de Tineret cei implicați trebuie:
 • Să aibă o bună mărturie spirituală și morală din partea pastorului și bisericii pe care o reprezintă
 • Să se conformeze cerințelor Consiliului Pastoral al Conventiei si organizatorilor Convenției
 • Pastorul Coordonator va trimite lista cu predicatori și grupuri de cantăreți Consiliului Pastoral și Consiliul va putea interveni cu eventuale obiectii dacă sunt motive întemeiate. Comunicarea se va face prin liderii celor trei organizații.
 • Să manifeste o atitudine de reverență față de Domnul și respect față de toți
 • Să aibă o ținută modestă și decentă, potrivită cu statutul de Templu al lui Dumnezeu (1 Cor. 3:16)
 • Să aducă laudă lui Dumnezeu, să zidească Trupul lui Hristos și să contribuie la mântuirea celor ce nu-l cunosc pe Domnul, toate acestea avand ungerea Duhului Sfant in slujirea lor.
 • Pastorii vor participa la Conferințele Pastorale și la Convenții, și vor încuraja credinciosii din bisericile pe care le păstoresc să frecventeze aceste evenimente.
 • Detaliile specifice evenimentelor conventiei vor fi comunicate de Biserica Organizatoare si vor fi evaluate de Consiliul Conventiei.
 • Bisericile locale din metropola unde are loc Convenția sunt invitate să își suspende activitățile obișnuite (servicii divine) și să participe la Convenție, sprijinind astfel biserica organizatoare.
STATUT DE FUNCȚIONARE
Consiliul Pastoral al Convenției
 • Se constituie din liderul fiecărei organizații penticostale române (Assemblies of God, Church of God, Uniunea Penticostală Română), la care se adaugă câte 5 păstori reprezentanți ai acestor organizații, numiți de liderii lor. Pastorul Coordonator al Convenției va fi membru din oficiu al acestui Consiliu. Moderatorul Consiliului Pastoral va fi liderul organizației din care face parte Păstorul Coordonator al Convenției.
 • Organizatia Coordonatoare a Conventiei  va invita un pastor care sa reprezinte Bisericile neafiliate in Consiliul Conventiei.
 • Stabilește organizația care va prelua coordonarea Convenției si a conventiilor de tineret
 • Stabilește codul etico-moral al slujitorilor (predicatori, cântăreți) din cadrul Convenției și veghează la respectarea acestuia.
 • Creează și întreține un website administrat de un webmaster. www.ropenti.com devine site-ul oficial al Consiliului Pastoral al Convenției și este pus anual la dispoziția bisericii organizatoare.
 • Pastorul Coordonator al Convenției are rolul de Funcționar Administrativ al Consiliului. Atribuțiile și responsabilitățile acestuia sunt stabilite de Consiliul Pastoral.
 • Veghează ca hotărârile luate în cadrul uneia dintre organizații cu privire la aspectul etico-moral și doctrinar ale unui slujitor să fie comunicate si respectate în cadrul celorlalte organizații care sunt parte din Convenție.
 • Cultivă în cadrul activităților sale relații de respect reciproc, colaborare frățească și neamestec în treburile interne ale organizațiilor (bisericilor) componente. Nu se substituie și nu este subiectul autorității conducerii organizațiilor componente.