[sc_heading size=”0″ align=”center”]Special Prayer Time[/sc_heading]

God, in His love, has granted us a special time of prayer at this year’s convention. Friday evening, all those who are interested in being baptized with the Holy Spirit or longing to be filled with the Holy Spirit are asked to remain in the main convention hall after the service. Servants and vessels of the Lord will be present, who will assist in this work. We believe by the grace of the Lord that many souls will be touched.

Atunci când vorbim despre stăruință ne referim la rugăciunea insistentă atât pentru botezul cu Duhul Sfânt (prima umplere, unică), cât și pentru reumplerea cu Duhul (care este permanentă). În N.T. substantivul „stăruință” îl întâlnim o singură dată, unde indică rugăciunea stăruitoare a creștinilor (Efes. 6:18): „Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții”.” (Pastor Luigi Mitoi)