Convenţia Română Penticostală din SUA şi Canada

Declaraţie de misiune


Convenţia Bisericilor Penticostale Române din S.U.A. şi Canada există:

 • Pentru a glorifica pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul universului;
 • Pentru a proclama dumnezeirea Domnului nostru Isus Christos, Mântuitorul lumii;
 • Pentru a crea cadrul manifestării Duhului Sfânt în viaţa Bisericii.

Convenţia Bisericilor Penticostale Române din S.U.A. şi Canada:

 • Promovează închinarea în toate formele ei biblice;

 • Încurajează părtăşia frăţească;
 • Motivează credincioşii pentru o trăire sfântă;
 • Mobilizează bisericile pentru implicarea în evanghelizarea lumii;
 • Cheamă şi pregăteşte tânara generaţie pentru lucrarea de slujire;
 • Veghează la păstrarea valorilor iudeo-creştine ale familiei;
 • Păstrează identitatea şi specificul penticostal al credinţei noastre;
 • Întreţine relaţii frăţeşti cu organizaţii penticostale de pretutindeni.

Codul Etico-Moral

Pentru slujirea în cadrul Conventiei, participanţii trebuie:

 • Să aibă o bună mărturie spirituală şi morală din partea pastorului şi bisericii pe care o reprezintă.
 • Să se conformeze cerinţelor organizatorilor Convenţiei.
 • Să manifeste o atitudine de smerenie, reverenţa fata de Domnul şi respect fată de toţi.
 • Să aibă o ţinută modesta şi decenţă, potrivită cu statutul de Templu al lui Dumnezeu (1 Cor. 3:16).
 • Să aducă laudă Domnului Isus, să zideasca Trupul lui Hristos şi să contribuie la mântuirea celor ce nu-l cunosc pe Domnul.

Păstorii vor participa la Conferinţele Pastorale şi la Convenţii, şi vor încuraja bisericile (credincioşii) pe care le pastoresc să participe la Convenţii. Detaliile specifice vor fi comunicate de biserica organizatoare.

Bisericile locale din metropola unde are loc Convenţia sunt invitate să îşi suspende activităţile obişnuite (servicii divine) şi să participe la Convenţie, sprijinind astfel biserica organizatoare.

 

 

 

PROGRAMUL CONVENTIEI